Ikon pil tilbake Tilbake

Arkeologisk Museum

Arkeologisk museum, UiS (AM), driv forsking, forvalting og formidling om menneska og deira livsmiljø, fortrinnsvis frå forhistorisk tid og middelalder. I tillegg til formidlingstilbodet på museet på Våland er AM òg ansvarleg for formidlinga på det rekonstruerte gardsanlegget Jernaldergården på Ullandhaug.

 
Check Vi tar sentrumsgavekortet
Besøksadresse
Peder Klows gata 30 A, Stavanger