arrowTilbake

Årets konferanse går av stabelen 23. september i samsending med Nordic Edge Expo. Konferansen sendes digitalt fra Stavanger. 
Årets konferanse er to-delt. Under den første delen, Spaces & Places, tar vi for oss hvordan skal vi bo og jobbe sammen i byene og lokalsamfunnene våre? Hvordan skal vi håndtere det grønne skiftet og omskape våre omgivelser til å bli bærekraftige og mer attraktive? 
Den andre delen handler om hvem som bruker sentrum, hva bruker de sentrum til og hvordan kan vi jobbe for å imøtekomme brukernes ønsker, preferanser og behov?

Under fjorårets sentrumskonferanse spurte vi en rekke aktører fra handelsbransjen, eiendomsutviklere, reiseliv  om hvordan de så på framtidige trender som kunne påvirke sentrumsutviklingen.  I år går vi enda tettere på selve bærebjelken i sentrumsutviklingen: Hva er det som tiltrekker folk til å bruke sentrum og hvordan ser de på utviklingen framover?

På Sentrumskonferansen 2021 presenterer vi en rykende fersk brukerundersøkelse, gjennomført av Markedsinfo, som vil gi oss flere av disse svarene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Stavanger, men spørsmålene er innrettet slik at de også vil gi verdifulle innspill til dere som jobber for utvikling av egen by!

Rune Stenberg i Markedsinfo vil presentere funnene i undersøkelsen og sette disse i perspektiv. Men vi stopper ikke der: Forfatter og økonomiprofessor ved  Handelshögskolan i Stockholm, Micael Dahlén, vil i sin presentasjon vurdere funnene i kontekst til sine øvrige studier og andre nordiske undersøkelser – og via det trekke noen lengre linjer om utviklingen framover. Begge vil i tillegg vektlegge og utdype hvordan – og hvorfor – vi er avhengige av å bygge sentrumsutviklingen på fakta og empiri.

Ønsker du å delta? Her finner du program og påmelding

Andre nyheter