Ikon pil tilbake Tilbake

Torgterrassen

Torgterrassen er et selvstendig senter uten kjedetilknytning. Vi ønsker å bidra til lokal handel og skape gode møteplasser i et levende bysentrum.
 

Etter en periode med forskjellig kjedetilknytning, ble Torgterrassen høsten 2021 kjøpt av Retail Office Stavanger - eller ROS. Dette er en lokal eiendomsaktør eid av familiene Steensland og Espedal som begge har sterke røtter i byen. Siden oppstarten i 2014, har ROS opparbeidet eierskap i flere enn 20 eiendommer i Stavanger sentrum.
 

ROS er medlem i Stavanger Sentrum AS, og er opptatt av samarbeid mellom leietakere, gårdeiere og Stavanger kommune.

"Vi ønsker å bidra til en attraktiv by og levende gater. Et mangfoldig sentrum er nøkkelen til en bærekraftig by. Riktig miks av handel, servering, servicetilbud og gode møtesteder gagner både kunder, besøkende og leietakere." - Anne Espedal