Ikon pil tilbake Tilbake

Stavanger Parkering

Stavanger Parkeringsselskap KF har en todelt oppgave. Vi har ansvar for drift av p-plasser, både egne og private, og vi har en egen avdeling som administrerer utleie av plasser og følger opp dette. Den andre delen av våre oppgaver er håndheving av regelverket for parkering i Stavanger Kommune. Trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og næringsutvikling er fremtredende interesseområder for kommunen. Vår målsetning er å sørge for at dette blir ivaretatt.
 

Stavanger Parkering satser på nærhet til brukerne, og vi har vårt kontor i St. Olavsgate 6.
 

Brukertorget
Du finner oss i St. Olavsgate 6. Her kan du komme for veiledning, informasjon, kjøp av P-kort og boligsonekort. Her kan du også få informasjon når det gjelder leie av parkeringsplasser.
 

Vaktsentralen
Vi overvåker våre P-automater og P-hus, og bistår deg dersom du får problemer ved inn- eller utkjørsel og ved p-automatene.