Ikon pil tilbake Tilbake

Nysnø Klimainvesteringer AS

Nysnø er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Med en forvaltningskapital på 1,7 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

Administrsjon