Ikon pil tilbake Tilbake

Malling & Co Vågen AS

Malling & Co Vågen er en del av et komplett eiendomshus i stadig utvikling, og er blant landets største og mest erfarne forvaltere av næringseiendom.

Vi håndterer alle faser av en eiendoms livsløp og kan tilby et bredt spekter av tjenester innen forvaltning av næringseiendom.

Vi tilbyr blant annet:

  • Eierforvaltning – forretningsførsel og administrasjon
  • Leietakerforvaltning – kontraktforvaltning og oppfølgning av leietakerne
  • Teknisk forvaltning – drift, vedlikehold og innkjøp
  • Prosjektledelse – ombygginger/ leietakertilpasninger
  • Vaktmestertjenester

Vi har tett oppfølging av både eier/investor og leietakere. Har dere ledig arealer på eiendommene kan vi bistå dere med å finne riktige leietakere.

Bilder