Ikon pil tilbake Tilbake

Ferrum AS

Ferrum er et frittstående managementselskap innen drift og utvikling av næringseiendommer, etablert i 2011. Selskapet har solid kompetanse og erfaring innenfor Facility Management (FM) og Property Management (PM)

Selskapet tar helt, eller delvis, ansvar for både enkelttjenester og/eller fullverdig komplett drift av næringseiendom. Ved fullverdig drift ivaretar Ferrum husleieadministrasjon og felleskostnadsregnskap, i tillegg til daglig drift.

Ferrum forvalter per i dag næringseiendommer i Rogaland og Hordaland, men bistår sine kunder på et nasjonalt nivå om ønskelig.

Ferrums visjon er å være den foretrukne forvalter for eiendomsbesittere som ønsker å tilby høy kvalitet på sine langsiktige leveranser til leietakerne i ens eiendom – med visshet om at langsiktige leieforhold ofte er å foretrekke.

Bilder