Ikon pil tilbake Tilbake

Skaparverket

Skaparverket er ei levande oase av grøne sanseinntrykk. Kom inn, pust ut og la deg inspirere!

Me menneske er skapt til å være i, og være ein del av naturen. I dag oppheld me oss omlag 90% av døgnet innandørs, skilt frå alt som er naturleg og som lever rundt oss.
Skaparverket sin idé er å vere ein inspirerande møteplass for deg som ynskjer å ta grep og skape eit grønare, sunnare og meir levande innemiljø, der du og dine oppheld deg.

I våre salgslokale i Muségata rett ovanfor Muséet vil du finne både eksemplane, idéane, kunnskapen og løysningane. Til dømes forskjellige slag av inneplanter i ulike miljø, ei rekkje variantar av grøne moseinstallasjonar, planteveggar, krukker samt naudsynt tilbehøyr for å lukkast.

Velkomen!

Bilder