Ikon pil tilbake Tilbake

Arkeologisk Museum

Arkeologisk museum, UiS (AM), driv forsking, forvalting og formidling om menneska og deira livsmiljø, fortrinnsvis frå forhistorisk tid og middelalder. I tillegg til formidlingstilbodet på museet på Våland er AM òg ansvarleg for formidlinga på det rekonstruerte gardsanlegget Jernaldergården på Ullandhaug.

 
Check Tar BYENgavekortet

Bilder