Trallfa AS

  • + 47 51 62 70 00
  • Nordbøgata 9A, 4006 Stavanger
  • E-post
  • Lenke

Om trallfa gruppen

Trallfa gruppen er lokalisert i Langgaten i Sandnes og på Holmen i Stavanger. Trallfa gruppen opererer i dag innenfor to hovedforretningsområder: Eiendom og Finans.

Telefon:
+ 47 51 62 70 00