Husfliden

Husfliden Stavanger AS driver handelsvirksomhet i Stavanger sentrum. Vi fører Husflidens Rogalandsbunad i tillegg til andre husflidsvarer, garn og et stort sortiment innenfor gave og interiør. Husfliden Stavanger er tradisjons- og kulturbærere, men er også opptatt av design og egenart.

Overgangen fra håndarbeid til fabrikkarbeid på 1800-tallet var en av hovedårsakene til nedgangen i husflidsarbeidet. Dette var hovedårsaken til at Stavanger Husflidsforening ble stiftet i 1888, med følgende formål:

Foreningens Formaal er at fremme Husfliden i Distriktet. Dette skulle oppnås ved oprettelse af Hovedudsalg af Husflidssager i Stavanger

Telefon:
51894355

Denne medlemsbedriften tar imot gavekort.

Type (kategori)
shopping