Herfo Finans AS

  • 51 84 58 08
  • Kongsgårdbakken 1 4005 Stavanger
  • Lenke
Herfo Finans AS er et familieeid investeringsselskap med kontor i Stavanger. Selskapet ble stiftet i 2005 og er 100% eid av Yuhong J. Hermansen.

Herfo Finans AS sine forretningsområder er finansielle plasseringer og direkteinvesteringer i eiendom.

Herfo Finans sin visjon er å skape verdier for eierne i et flergenerasjonsperspektiv, forankret i selskapets verdigrunnlag definert som å:

Ta vare på positive assosiasjoner til selskapets navn og historie
 
Telefon:
51 84 58 08