Base Prorety AS

  • 51858480
  • Niels Juelsgt 50 4008 Stavanger
  • E-post
  • Lenke

Base Property AS ble etablert i Stavanger i 2007 av Base Gruppen AS og partnere. Selskapet eies nå 100 prosent av Base Gruppen. Fra oppstart har vi vist en suksessrik historie av eiendomsutvikling. Vårt team består nå av daglig leder, to senior prosjektutviklere, to prosjektutviklere og en markedsansvarlig i Base Property med tilleggsressurser fra Base Gruppen AS.

En av Base Propertys største suksesser har vært målrettet fokus på våre kunders behov, som skal gjenspeiles gjennom arkitektur og tilpasning av et moderne bygg. Vi er også avhengige av et nært samarbeid med grunneiere, leietakere, investorer, meglere, entreprenører og verdipapirforetak for å kunne oppnå best mulig resultat for alle våre interessenter.

 

Telefon:
51858480

Denne medlemsbedriften tar ikke imot gavekort.