Opplev Stavanger


Arkeologisk Museum

 
Arkeologisk museum, UiS (AM), driv forsking, forvalting og formidling om menneska og deira livsmiljø, fortrinnsvis frå forhistorisk tid og middelalder. I tillegg til formidlingstilbodet på museet på Våland er AM òg ansvarleg for formidlinga på det rekonstruerte gardsanlegget Jernaldergården på Ullandhaug.

Besøk nettsted

Mer info HER

 Norsk Oljemuseum

 
Norsk Oljemuseum i Stavanger byr på kunnskap og opplevelser om hvordan oljevirksomhetene er blitt landets viktigste industri. Hvordan dannes olje og gass, hvordan finner vi ressursene under havbunnen – og hvordan foregår boring og produksjon? Besøk oss for en fantastisk opplevelse midt i byen!

Besøk nettsted

Mer info HER
  

 

Stavanger Maritime museum

 
Stavanger maritime museum gir innblikk i lokalhistorie gjennom de siste 200 år, med hovedvekt på regionens sjøfartshistorie.

Besøk nettsted

Mer info HER
 
 

Stavanger Museum

 
Stavanger Museum rommer i dag naturhistoriske og kulturhistoriske utstillinger, samt Norsk barnemuseum. I tillegg finner man her Norsk ringmerkingssentral og Museum Stavanger (MUST) sin administrasjon, fagbibliotek og tekniske verksted.

Besøk nettsted

Mer info HER
 

Museum  //  På sjøen  //  Konsert og kultur  //  Sport & fritid
Opplev hva Stavanger har å by på!