arrowTilbake

Gjenoppdag kunsten

Gjenoppdag kunsten hos Tou Atelierhus, Rogaland kunstsenter, Sølvberget galleri og Stavanger kunstmuseum denne helgen.
Rogaland Kunstsenter viser utstillingen utbrudd 2020-2021 der 20 kunstnere fra ulike steder i Norge har skapt kunstverk som reflekterer over koronapandemien som har lammet verdenssamfunnet størstedelen av de to siste årene. Verkene belyser ulike aspekter ved den betydelige påvirkningen pandemien har hatt, både med tanke på enkeltmenneskers liv og samfunnet som helhet.
Fredag 19.november kl.19 åpner utstillingen og vil man også ha gleden av å oppleveTormund Blikra Vea (gitar) , Eillisiv Tandberg (piano) og MarkusWeinhold (kontrabass) . 

Sølvberget galleri viser utstillingen Kjetil Finne – LA MIA FAMILIA – FAMILIEN MIN.

På Stavanger kunstmuseum vises utstillingen Opplevelser av olje. Utstillingen viser kunstverk av norske og internasjonale kunstnere som på ulike måter behandler erfaringer av å leve tett på oljen og dens ringvirkninger i samfunnet. Kunstverkene utforsker sosiale, kulturelle og emosjonelle sider ved olje og dens økonomiske og politiske rammer på poetiske, humoristiske, kritiske og aktivistiske måter.

På TOUscene er det utstilling i bruksrommet av Eli Maria Lundgaard. «Minnene skapes av stemmer inni kroppen». Utstillingen består av video og skulptur, som utforsker tvetydigheten i kroppen - og ser på den som både besitter og besatt. Hun stiller spørsmål om hva som er levende og dødt, menneskelig og umenneskelig, kjent eller fremmed i subjektet. Utstillingen beveger seg innover i det mudderet vi er en del av; studerer den biologiske kroppen, men også minnene som eksisterer på innsiden, og jeg-et i alt dette.

Lørdag 20.november kl.12-16 arrangerer TOU Atelierhus åpen dag.
Kunstnerne åpner dørene til sine atelier og ønsker alle velkommen til besøk. Tou kunstbutikk holder også åpent. 

God kunsthelg!

Andre nyheter