Sentrumshelt 2019
JURYENS BEGRUNNELSE

 

SENTRUMSHELT 2019

Det er mange mennesker som har et stort engasjement for byen vår og som jobber for at vi skal ha store og små arrangementer året rundt. Bak Gladmat, Musikkfest, Fjåge i Vågen og andre kjekke ting finner vi folk som gir mye av seg selv for å få det til.

Alle arrangementene og festivalene er med på å styrke Stavanger sentrum og bidra til at byen utvikler seg og vokser som handels - og opplevelsesdestinasjon både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Bak alle festivalene og arrangementene står de som organisere, sponsorer, frivillige og leverandører. Det er elektrikere, rørleggere, bryggerier, lyd og lys, matleverandører og alt annet man kan tenke seg.

Så er det de som skal sørge for at alt skjer innenfor de rammene vi har i byen. At alle scener er forskriftsmessig satt opp, at vareleveransen og uttrykning kommer frem til enhver tid og at alle etater jobber sammen. Rett og slett at arrangementene gjennomføres til beste for både deltakere og innbyggere.

Blant de som jobber med dette så har vi en som har et ekstra engasjement og bidrar mer enn det man kan forvente både når det gjelder tid, kunnskap, bruk av nettverk og organisering.

Det fører til:

  • At hver eneste 17.mai blir brukt til å passe på at gatene er sikret slik at barnetoget kommer frem, at ordføreren er trygg og at alle skolene kommer inn på riktig plass i Barnetoget.
  • At når vi koser oss på Gladmat med småretter og noe kaldt i glasset, så består dagene av inspeksjoner for å passe på at biler, søppelspann og telt ikke står i veien og at sikkerheten er ivaretatt slik at vi alle får en god opplevelse.
  • At dagene er fullt opp med utallige telefoner og møter om store og små ting som må på plass før konserten, markedet eller festivalen.
  • At han ofte må bidra med mye mer enn det som jobben består av for å få ting på plass.

Sentrumshelt 2019 er tildelt Terje Emil Knutsen for sitt utrettelige engasjement og store innsats for å tilrettelegge gjennomføringen av store og små aktiviteter og festivaler i byen. Gjennom sitt arbeid som arrangementskoordinator i Stavanger kommune er han med på å styrke Stavanger sentrum og øke byens attraktivitet.

Vi takker og gratulerer!!