Næringseiendom

Stavanger Sentrum AS skal sammen med våre samarbeidende medlemsbedrifter fremme utvikling og verdiøkning av eiendomsmassen i sentrum. Vi skal være det naturlige kontaktpunkt for gårdeiere som har tilgjengelige lokaler og for leietakere som søker etter lokaler for ny virksomhet i Stavanger sentrum.

Stavanger Sentrum AS skal fremme gårdeiernes særinteresser, og samtidig ved samarbeid med andre interesseorganisjasjoner og det offentlige, arbeide for å beholde og utvikle Stavanger sentrum som det mest attraktive sted å etablere seg i regionen.

Gjennom jevnlige møter skal vi skape et felles fundament for kunnskap og forståelse og stimulere til samarbeid mellom gårdeiere for felles tiltak i sentrum. 

Medlemskap

Alle som eier eiendom i Stavanger sentrum er velkommen som samarbeidende medlemsbedrift. 

Hvorfor bli medlem? 

Stavanger Sentrum AS har som hovedformål å fremme vekst og aktivitet i sentrum. Stavanger Sentrum AS har posisjon som høringsorgan hos Stavanger kommune i forbindelse med sentrumsrelaterte saker og rullering av ny Kommunedelplan for stavanger sentrum. Det innebærer at dine innspill kan bli offisielle syn i vårt arbeid – og påvirkningsmulighet inn mot offentlige myndigheter. Stavanger Sentrum AS er et verdifullt nettverk for både små og store eiendomsaktører i Stavanger sentrum. Nettverket vil kunne gi deg gode forretningskontakter og ikke minst en stor kompetanse og erfaring som du kan dra nytte av.