Medlemsfordeler

Medlemskap i Stavanger Sentrum AS gir deg en rekke fordeler.

Gavekort
Du blir markedsført som deltager i Sentrumsgavekortet og får del av omsetningen som gavekortene representerer (18 mill i 2020).

Faglig bistand
Vi bistår våre medlemmer i utvikling av egen virksomhet, inkl. kurs for ledere og ansatte. Bruk oss gjerne også i øvrige saker, f.eks ved søknader eller andre forhold til kommunen. 

Profilering
Gjennom medlemskapet kan du benytte rabatter på felles annonsering i Stavanger Aftenblad og TV Vest, i tillegg til Stavanger Sentrum AS sine samleannonser. Medlemmer kan delta aktivt i utvikling av og deltagelse i arrangementer, eksponering i Østervåg 6, i våre sosiale media og nettsider, samt presentasjoner av sentrum i ulike media og fora.

Medlemsmøter
I 5-6 årlige medlemsmøter får du faglig påfyll, anledning til å møte andre medlemmer og til å profilere egen virksomhet og kompetanse. 

Kundeklubb
I vår felles kundeklubb sender vi ut eksklusive tilbud og informasjon om programmer og andre aktiviteter.

Nyhetsbrev
Jevnlig får du oversikt over aktivitet i sentrum og informasjon om medlemmer. Her kan du også kommunisere dine aktiviteter eller tilbud. 

Øvrige fordeler 
Øvrige fordeler forhandles og formidles medlemmene fortløpende. Pt. inngår f.eks. rabatterte årskort for parkering, trenings- og andre leverandøravtaler.
Bli medlem hos oss!