Sentrumskonferansen 2020

Byene har alltid vært i endring. Nå opplever vi at endringene kommer raskere og at de ofte er preget av internasjonale trender og tendenser.
Pandemien vil også prege oss i mange år fremover og vil i mange tilfeller fungere som en katalysator på de endringene vi opplevde før nedstengingen. Hvor var vi på vei og hvor er vi på vei nå?
Vi vet ikke med sikkerhet hva som venter oss, men vi vet at mye blir annerledes og at arbeidet for å være den foretrukne arenaen for handel, tjenesteyting, opplevelser og boliger, blir viktigere og tøffere enn noen gang.
Vi har fått med oss et knippe dyktige samarbeidspartnere og sammen skreddersyr vi nå en framoverlent, fremtidsrettet og entusiastisk konferanse for deg.
Vi vil skissere økonomiske verdensbilder, nasjonale handelsutfordringer, globale megatrender, samt hvordan beredskapstiltak og andre forhold vil prege oss.
Hvor og hvordan skal vi jobbe, bo, spise og feriere? Hvor og hvordan skal vi handle? Hvem faller fra og hvem er igjen? Hvor skal vi bygge og investere? Hvilke utfordringer vil statlig og kommunal forvaltning støte på? – og: Hva bør offentlige- og private sentrumsaktører gjøre – eller unngå?
Samlet ønsker vi å gi deg noen av svarene på hvordan byene skal stake ut rett kurs i tiden framover!

Sett av datoene! – mer informasjon, program og påmelding kommer.

Tirsdag, 27. oktober 2020 - Onsdag, 28. oktober 2020