Musikklek

Lørdag 27. februar 2021 kl. 11:30 UTC+01–12:30 UTC+01
Velkommen til åpent musikkverksted tre lørdager i løpet av våren. Her inviterer Kristine Helgeland Mosdøl, Elisabeth Barstad og Eddie Andresen fra Barnas kulturverksted, til en morsom blanding av konsert og musikkaktiviteter med stemme, kropp og instrument. Fra 0-6 år.
NB! Dørene stenges presis på starttidspunktet, møt opp i tide.
NB! Lørdag 23. januar er avlyst pga. lokale og restriksjoner knyttet til smittvern. Alle arrangementer til og med 24. januar er foreløpig avlyst og/eller utsatt.
Smittevernstiltak våren 2021:
Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.
Som ansvarlig arrangør må vi vite hvem som er til stede på aktiviteter og arrangementer. Du må forhåndsbestille billetter på sølvberget.no. For å sikre rask smittesporing, må alle billetter være registrert med navn på den enkelte deltaker.
Lørdag, 27. februar 2021