Mobilitetsuka

Under europeisk mobilitetsuke 16.–22. september blir det mange kjekke aktiviteter. Blant annet: Utlodding av tre benker i kommunen, utdeling av frokost til dere som går, sykler eller reiser kollektivt; gratis sykkelverksteder i alle kommunedeler, universell utformet tur med Stavanger turistforening, hyggelige beskjeder på fortau mm. Vi vil legge ut info om tidspunkter her på dette arrangementet, så følg med!
Mobilitetsuka blir markert i september hvert år i mange byer og tettsteder over hele Europa. Hensikten er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning.
Tema for Europeisk mobilitetsuke 2020 er «Bærekraftig mobilitet for alle». Det vil si at alle skal ha rett til å bevege seg rundt på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne.
Miljøsøndag, som til vanlig er en fast ingrediens i Mobilitetsuka, er dessverre avlyst i år. Dette fordi det ikke er mulig å planlegge for et så stort arrangement ut fra restriksjonene som gjelder på grunn av korona-pandemien. Til gjengjeld blir det flere mindre aktiviteter som handler om grønn mobilitet.
Mobilitetsuka i Stavanger er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken.
Onsdag, 16. september 2020 - Tirsdag, 22. september 2020