Åpning av Lesekiosk i Kannik

Arrangør : Sølvberget, Stavanger Kulturhus, Stavanger Kommune, Foreningen !les og House of Movement

St. Svithunsgate 12 kl.12.15 - 12.30

Nå blir de gamle telefonkioskene til lesekiosker!

Fra 24. februar kan alle i Stavanger bytte bøker i de tre vernede kioskene som står på ulike plasser i sentrum: Strandkaien 61 (åpning 11:00), Skansekaien 23 (åpning 11:30) og St. Svithunsgate 12 (åpning 12:15).

Velkommen til åpning! Ta gjerne med ei bok du vil bytte bort.

12:15 Åpning av Lesekiosk i St. Svithuns gate 12

* Offisiell åpning ved Dag Mossige (Ap), påtroppende leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
* Snorklipping og bokbytting ved inviterte elever fra Storhaug SFO
* Musikalsk innslag fra studenter fra Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS
* Mini-lesestund fra Sølvberget
* Mini-yogatime fra House of Movement

Foreningen !les har satt i gang dette prosjektet og fått støtte fra Sparebankstiftelsen DnB til å gjøre hundre telefonkiosker i hele landet til lesekiosker. Sølvberget har sagt ja til å være fadder for de tre  som står i Stavanger. Vi har også fått med oss noen gode med-faddere: Universitetsbiblioteket i Stavanger (avdeling Bjergsted), Bokhuset, House of Movement og BGE Contemporary Art.

Håpet til Foreningen !les og Sølvberget er at befolkningen tar kioskene aktivt i bruk på egen hånd, ved å dele, ta med seg fristende bøker og sette inn noe man har lest.

Mandag, 24. februar 2020