Ny julebelysning i byen
Informasjon til huseiere og næringsdrivende i Stavanger sentrum:  
Stavanger Sentrum AS (STAS) har i 2013 påtatt seg ansvaret for ny og oppgradert julebelysningen i Stavanger sentrum. En julebelysning hele byen kan være stolte av, som vil gi magien tilbake til sentrumsgatene og være en attraksjon i desember måned, årets viktigste handelsperiode.  
 
STAS skal bruke i underkant av en million kroner til selve belysningen. Stavanger kommune bidrar med kr. 800 000,- til nødvendig infrastruktur i forbindelse med julebelysningen, deriblant nye opphengingspunkt og strømuttak med tilhørende målere. 
 
Det skal skiftes og monteres nye festepunkter på flere bygninger. Den nye belysningen vil bli hengt opp med samme høyde i hver gate. Varierende gatebredder og ulik bygningshøyde gjør dette noe utfordrende, og monteringen av nye fester vil derfor måtte tilpasses på stedet. Det elektriske arbeidet vil bli utført av Apply TB og montering av nye festepunkter av Recover Nordic (tidligere ISS Skadeservice) med planlagt oppstart i september.
 
Julebelysningen skal etter planen tennes 29.november.  
 
Stavanger Sentrum AS (STAS) ber derfor om tillatelse av huseier i de aktuelle gatene til å montere fester og nødvendige stikkontakter for ny julebelysning. Det vil bli tatt særskilt kontakt med huseiere der vi ber om tillatelse til å montere målere og hoveduttak. Vi ber om en snarlig tilbakemelding fra huseiere som av ulike grunner ikke tillater feste for julebelysning på sine bygninger.  
 
For å skape et ”levende” sentrum, opprettholde et høyt aktivitetsnivå og bidra til økt omsetning og eiendomsverdi i Stavanger sentrum, er vi avhengig av engasjement og bidrag fra de næringsdrivende. Våre 250 medlemmer bidrar årlig til dette gjennom markedsbidraget (medlemskontingent). Vi håper alle næringsdrivende i Stavanger sentrum ser verdien av et attraktivt bysentrum og ønsker å være med og bidra!
 
Se bilder og kartskisse over byens nye julebelysning under og les om julebelysningen i Stavanger Aftenblad: