Åpningstider Julen 2019
ÅPNINGSTIDER I JULEN

Utvidede åpningstider i sentrum fra 5.desember 10-20(18)

Søndager 14-18

Julaften 10-13

Nyttårsaften 10-15

Arkadentorgterrassen og Magasinblaa utvider åpningstidene fra og med 2.desember 10-21(19)

Søndager 14-19

Julaften 10-13

Nyttårsaften 10-15