Åpningstider Isbanen
Isbanen har følgende åpningstider til og med 1.mars 2020:
Mandag-fredag kl.16-20
Lørdag og søndag kl.12-18

Vinterferie 24.-01.mars kl.12-18