Utstillingsåpning : Inn til beinet

Arrangør : Stavanger museum og MUST Museum

Utstillingsåpning : Inn til beinet

Stavanger museum, Musegata 16 kl 13.00-15.00

Velkommen til åpningen av utstillingen "Inn til beinet" på Stavanger museum. En utstilling om skjeletter i mange farger, former og funksjoner.

Skjelettet støtter opp og beskytter ulike deler av kroppen, men det kan også brukes til å spise med, sloss eller rett og slett bare som pynt.

I skjelettet finnes noen av de hardeste og sterkeste materialene i naturen. Ikke alle skjeletter er lagd av bein. Noen har skjeletter av for eksempel brusk, kalk, kitin eller til og med krystaller.

Skjeletter kan være både på utsiden og innsiden av kroppen. Virveldyr som pattedyr, fugl og fisk har hovedsakelig indre skjelett (endoskjelett), mens andre dyr som insekter, snegler og krepsdyr stort sett har ytre skjelett

Torsdag, 31. januar 2019