National Seminar on Autonomous Waterbusses

Arrangør Nordic Edge Skal ha National Seminar on Autonomous Waterbusses

Biletter kan kjøpes på :


https://www.linticket.no/page/no/20/540/1929?fbclid=IwAR0CVN0TPB2jHrDzhp...

Starter ved Gamle  Utenriksterminalen kl 10 Varer til kl 17

Torsdag, 17. januar 2019