KÅKÅbydebatt: Politisk byutviklingsduell

Arrangør : KÅKÅ Kverulantkatedralen

Kl 19.00 - 20.30

Biletter :

www.kverulantkatedralen.no

Hvilket parti skal du ikke stemme på hvis byen skal vokse slik du mener er best? Hva er partienes ryggmargsrefleks når eiendomsutvikleren kommer med sitt private reguleringsforslag? Hva er politikernes holdning til de merknadene du som innbygger spiller inn? Hva veier tyngst i spørsmålet om hva store utbygginger skal inneholde og bli? Hva lar politikerne seg friste av? Hva gjør dem skeptiske? Hvilke motforestillinger dukker opp? Hvilke gode eksempler på utbygginger og tomtebruk vil politikerne trekke fram, som resultat av involvering og samarbeid med folk som er engasjert og blir berørt? Lytter politikerne som styrer byutviklingen til hva du har å si?

På KÅKÅs politiske byutviklingsduell kan du spørre lokalpolitikerne om hvilke visjoner og holdninger de har til den utbyggingssaken og tomtebruken du er opptatt av. Her er flust å ta av; Utbygging av Paradis, høyhus i sentrum, utvikling av nedlagte industritomter i Hillevåg, plassering av ny brannstasjon i Lervig, fortetting langs dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, hvordan «stasjonsbyer» kan utvikles med egenart og kvalitet, og mye, mye mer.

Ordstyrer: Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

I panelet:
– John Peter Hernes, Høyre
– Kari Nessa Nortun, Arbeiderpartiet
– Eirik Faret Sakariassen, Sosialistisk Venstreparti
– Kjartan Alexander Lunde, Venstre
– Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet De Grønne

Om deltakerne:
– John Peter Hernes er gruppeleder og ordførerkandidat for Høyre. Han har bak seg en lang karriere i næringslivet før han ble fulltidspolitiker i 2011. Hernes er dropout fra videregående, har erfaring som bussjåfør, bygningsarbeider og postbud i tillegg til å ha vært gründer og småbedriftsleder. John Peter er utdannet husbyggingeniør. Han ønsker at nye bygg skal ha mer spennende arkitektur, og med særpreg av Stavanger.

– Kari Nessa Nordtun er gruppeleder og ordførerkandidat for Stavanger Arbeiderparti. Hun er mor til to, utdannet jurist, og er bekymret over økende forskjeller og barnefattigdom i Stavanger. Kari har jobbet som forsvarsadvokat, servitør, i kassen på bensinstasjon, og med fri rettshjelp. Siden 2015 har hun hatt permisjon fra jobben som advokat for å arbeide med politikk på fulltid. Kari kjemper for et rettferdig og inkluderende samfunn hvor alle har like muligheter til å skape gode og trygge liv i en grønn og fremtidsrettet by.

 Eirik Faret Sakariassen er ordførerkandidat for Stavanger SV, og vil ha et Stavanger for alle. Faret Sakariassen kjemper for mindre forskjeller og mer fellesskap, for en profittfri velferd og kutt i klimagassutslipp. Faret Sakariassen har tidligere arbeidet på sykehjem og som leder i studentorganisasjonen StOr ved UiS.

– Kjartan Alexander Lunde har de siste fire årene vært Venstres medlem av byutviklingsstyret i Stavanger. Han er også medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland og leder av Rogaland Venstre. Ved neste valg er han tredjekandidat for Venstre i Stavanger og han er Venstre sin fylkesordførerkandidat i Rogaland. Kjartan Alexander Lunde kjemper for å ta vare på trehusbyen, gjøre det enklere for bedrifter og gründere å etablere seg i Stavanger, og for et bedre kollektivtilbud.

– Daria Maria Johnsen er ordførerkandidat og nåværende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Stavanger. Hun er trebarnsmor, utdannet sosionom og kommer fra Polen. Daria Maria Johnsen har arbeidet i barneverntjenesten og som miljøterapeut med enslige mindreårige flyktninger. Hjertesakene hennes er klima og miljø, sosial rettferdighet, grønn byutvikling, psykisk helse og kampen mot utenforskap. Daria Maria Johnsen kjemper for et klimaskifte i oljebyen.

Tirsdag, 30. april 2019