KÅKÅbydebatt: Arkitektenes Paradis-hva strides de om

Arrangør : KÅKÅ Kverulantkatedralen

Kl 19.00 - 20.30

Biletter :

www.kverulantkatedralen.no


Arkitektenes Paradis — hva strides de om?

Bane Nor Eiendom, Kjell Inge Røkke og Alfred Ydstebøs Base Property skal bygge ut det såkalte Paradis-området; eiendommene langs Hillevågsvatnet og jernbanelinja fra Strømsbrua og videre nordover mot Lagård gravlund. Prosjektet vil bli blant de største sentrumsnære utbyggingene i Stavanger noensinne. Ifølge utbyggerne vil Paradis få en utforming som gir særpreg og identitet til sted og omgivelser, og legge til rette for økt tilgjengelighet og flere kollektivreiser. Prosjektet vil også utfordre høyder og areal i eksisterende reguleringsplaner.

Hva mener arkitekter og byplanleggere med tilknytning til Stavanger og Rogaland om byggeplanene som er lagt fram? Hvilke feil fra fortiden vil de advare mot? Hvilke vellykkede resultater fra lignende bydelstransformasjoner vil de framholde som eksempler til etterfølgelse? Hva er de kritiske til? Hva jubler de for? Hvilke motforestillinger har ekspertene på arkitektur, byutvikling og landskapsrom til det som blir en av Stavangers største by-transformasjoner? Med andre ord; Hva strides by-kjennerne og fagfolka om?

Innleder: Nicolay Schreuder, prosjektdirektør for region sør/vest i Bane Nor Eiendom, Rogaland.

I panelet:
– Olav Hodneland, arkitekt og styreleder i Stavanger Arkitektforening

– Siv Helene Stangeland, partner og faglig leder i arkitektkontoret Helen & Hard

– Knut Folstad, arkitekt ved Arkitekt Folstad, Knut

– Hanna Maria van Zijp, byplanlegger i avdeling Urban Link, LINK arkitektur

Debattleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis

Om deltakerne:
Nicolay Schreuder er prosjektdirektør for region sør/vest i Bane Nor Eiendom, Rogaland. Schreuder har blant annet bakgrunn fra Hinna Park, hvor han hadde ansvar for å legge til rette for utleie av næringseiendom og boliger. I innledningen vil Schreuder fortelle om de fire utkastene som har deltatt i arkitektkonkurransen. «På strekningen mellom Egersund og Stavanger Stasjon har Bane Nor mulighet til å utvikle opp mot 500.000 kvadratmeter eiendom, hvor Paradis er det største og viktigste utbyggingsprosjektet langs Jærbanen,» sier han. «Området skal bebygges som et næringsområde med høy utnyttelse, og som et konsentrert boligområde,» legger han til.


Olav Hodneland er arkitekt ved Mad Arkitekter i Stavanger. Han har tidligere arbeidet i Stavanger kommune og Juul Frost Arkitekter i København som byplanlegger. Han er også styreleder i Stavanger Arkitektforening og har skrevet en rekke innlegg om sentrumsplanen og hvilke muligheter som finnes i denne.

«I Paradis ligger det en fantastisk mulighet for å skape en ny og attraktiv bydel, i umiddelbar tilknytning til sentrum, men også til fjorden og turområdene på Storhaug. I dette ligger det også et stort potensiale i ikke bare å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sentrumsnære boliger, men videreføre byens egenart og identitet. Det er også på tide å stille spørsmål ved hva som gir mest tilbake til de som faktisk skal bo, arbeide og leve livene sine her,» sier Olav Hodneland.

Siv Helene Stangeland er partner og faglig leder i arkitektkontoret Helen & Hard. Helen & Hard har fått internasjonale og nasjonale anerkjennelser og priser for bærekraftig og stedstilpasset arkitektur, deriblant byggeskikkprisen for Preikestolen fjellstue og Vennesla bibliotek. Kontoret har de siste 10 årene spesialisert seg på trearkitektur og jobber med internasjonale nettverk innenfor industrialisering og prefabrikasjon av trebyggeri. «Svaret på bærekraftig byutvikling er å bygge arenaer for fellesskap hvor vi som medborgere kan oppleve og medvirke i inspirerende, estetiske og meningsfulle helheter,» sier Siv Helene Stangeland. For tiden er H&H involvert i større byutviklingsprosjekter i Stavanger, Oslo, Wien og Salzburg.

Hanna Maria van Zijp er byplanlegger i Urban LINK, LINK arkitektur Oslo. Hun er tidligere journalist og ryfylking i eksil, og utdannet innen byutvikling fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet på Ås, NMBU. I tillegg til å kalle seg selv en nerd på byferjer og transportteknologi, er Hanna Maria van Zijp opptatt av hvilke strømninger som former byene våre. Hun sier; «Det er gulvet i byrommet som først og fremst har betydning.,» «Det er viktig å tilrettelegge for flyten av folk i, til og fra et område. Gåvennlige gater og attraktive byrom øker sjansen for at flere reiser kollektivt, kjøper kaffe eller bare vil drøse i vannkanten.»

Knut Folstad er arkitekt ved Arkitekt Folstad, Knut. Sammen med Arkitektkontorene Studio Vabø og Hoem + Folstad Arkitekter, laget Knut Folstad på dugnad et alternativ til Paradis-utbyggingen. Dette ble blant annet presentert i Stavanger Aftenblad. Folstad mener Stavanger nå er i en spesielt spennende posisjon. «Med et lite bysentrum, omringet av trehusbebyggelse og en årrekke med tilsynelatende lite ambisiøse sentrumsnære utbygginger, er det nå nødvendig med sterke grep for å holde på og tiltrekke seg befolkningen, hevder han. «Utfordringen er å få til en byutvikling som ikke er preget av et utdatert og overflatiske tankesett, men hvor mottoet må være å investere i befolkningen framfor å sikre utbyggernes profittsikring.»

Foto: A-Lab/Ghilardi + Hellsten/EM2N/Schmidt Hammer Lassen/Wingårdhs

 

Tirsdag, 23. april 2019