Funkisdagen

”Funkisdagen” er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet.
 

Sted: Torget i Stavanger

Tid: kl.12-16

Lørdag, 18. august 2018