Bybarn 2019

ByBarn kulturfestival 2019
Vi utvider fra en til to dager og samler alle samarbeidspartnerne i en egen festivalcamp i Geoparken ved Oljemuseet.

Bybarn ønsker å stimulere barn og ungdom til økt forståelse og bruk av ulike kulturutrykk samt å aktivere Stavanger sentrum via det lokale kulturlivet. Festivalen inviterer profesjonelle kunstnere og kulturaktører til å skape og formidle kunst av høy kvalitet for denne målgruppen. Festivalen ønsker også å se nærmere på barn og ungdoms forhold til begreper som urbanitet og identitet. Vi fokuserer på brukermedvirkning og kulturopplevelser av høy kvalitet og ønsker også å utvikle nye konsepter i formidling og produksjon rettet mot barn unge.

Detaljert program kommer!

Lørdag, 4. mai 2019 - Søndag, 5. mai 2019