Arkeologisk museum UIS- Kvekerne i Stavanger i 200 år

Arrangør : Anne Tove Austbø

Arkeologisk museum UIS

I  foreedraget formidler Hans Eirik Aarek  200 års kvekerhistorie i et byhistorisk perspektiv.

De første kvekere i Stavanger var unge norske sjøfolk som kom hjem i 1814 etter å ha sittet i prisonen (fangenskap) i England under Napoleons-krigene og blitt overbeviste kvekere. Det norske kvekersamfunnet ble stiftet i Stavanger i 1818 og Stavanger ble «Kvekerbyen» i Norge.

Kvekerne bidrog til Stavangers historie gjennom å starte utvandringen til USA i 1825 med sluppen «Restauration». Etter at Dissenterloven i 1845 gjorde kirkesamfunn utenfor Statskirken lovlige, markerte kvekere seg både i næringslivet, i organisasjonslivet og i det politiske livet i byen.

På 1900-tallet var kvekere særlig aktive i folkeopplysningsarbeid, fredsarbeid og hjelpearbeid. I sin storhetstid kunne kvekerne fylle Stavanger Domkirke på sine folkemøter. I dag teller trossamfunnet i Stavanger noen få 10-talls medlemmer.

Hans Eirik Aarek er pensjonert universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Han skriver på en doktoravhandling om Kvekersamfunnets utvikling i Norge. Aarek har skrevet en rekke artikler om kvekeremner og er også medforfatter av bøkene «Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis» fra 2015 og «Den norske Grunnlovens trosfundament – Grunnloven § 2 Jødeparagrafen» fra 2014.

Arrangementet er som vanlig gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre er kr 100. Medlemskap kan tegnes ved inngangen. Da det dessverre er enkelte som misbruker vår tillitsbaserte «open port» politikk ved inngangen, vil vi også denne gangen sjekke om medlemskap er registrert. Det kan kanskje bli litt kø. Ikke-medlemmer slippes inn fra kl.18.55 dersom det ikke er kø av medlemmer.

Foto: Kvekergravstedet i Øvre Haukeligate 39, anlagt i 1854. Fotograf: Hans Eirik Aarek.

Onsdag, 20. mars 2019