Seminar om GDPR for medlemmer i Stavanger Sentrum as

Artikkelbilde: 
Tekst

Vi får besøk av Upheads som har spesialisert seg som IT-driftspartner til selskaper som håndterer store mengder sensitive personopplysninger. Upheads har stor kompetanse på nåværende personvernregelverk og den nye loven som trer i kraft om kort tid(GDPR).
Tone Vangdal er Personvernombud. Hun vil gi oss en oversikt over grunnprinsippene i det nye regelverket og hva bedrifter må gjøre for å møte kravene. Hun vil også gi tips til hvordan man enkelt kan komme i gang med å tilpasse seg nytt regelverk.
Upheads har utarbeidet et rammeverktøy for dokumentasjon for å hjelpe sine kunder med å komme i gang. Dette rammeverktøyet vil hun vise smakebiter fra på frokostmøte.

Påmelding