Retailprogram for butikkledere
Å drive butikk i dag er utfordrende. Markedet er i stadig endring, kundene har blitt mer bevisste på pris og kravet til service er økende. I kampen om kundene må man ta i bruk de virkemidlene som blir gjort tilgengelige for en. Derfor inviterer vi butikkledere i til et nytt retailprogram i tre deler.

 Kurset er utarbeidet av Ekte Inspirasjon AS i samarbeid med Stavanger Sentrum AS. Ekte Inspirasjon AS er et firma som formidler foredragsholdere, arrangerer konferanser og arrangementer i både egen regi og for andre. Firmaet har både små og store firma på kundelisten.