Lyst hele året
I Nygata, Laugmannsgata og Søregata har flere gårdeiere gått sammen og etablert et distrikt, CID-Sølvberget, som skal bidra til å løfte området.

De har startet et prosjekt som heter «Lyst hele året». Med inspirasjon fra Ajax sine fortellinger om Johanna og Broremann står drømmer og fantasier i sentrum og stjerner, sol, måner og engler blir symboler for dette. Johanna og Broremann står på sokkel nederst i Nygata og da passer det godt å løfte disse to siddisene litt frem i lyset igjen.

I Søregata har man belyst så godt som alle vinduer i 2.etasje for å skape en god og varm stemning når man er ute om kvelden og ord, som er sentrale i Ajax-fortellingene, har blitt til lysene skilt.

Flere elementer vil komme til etter hvert for å bidra til å gi distriktet en egen identitet og å skape tilhørighet til byen.

I flere av vinduene i butikkene i Søregata og Nygata kan du finne en QR-kode. Den kan du skanne og få høre «Håler i himmelen».

Velkommen til byen og ha en riktig god jul!