Jostein Kalsheim ny styreleder i Stavanger Sentrum as

Artikkelbilde: 
Tekst

Kalsheim har i lang tid hatt et sterkt engasjement for sentrumsutvikling generelt, og for Stavanger sentrum spesielt. Han ser fram til å ta fatt på oppgaven som styreleder for sentrumsselskapet. - Stavanger Sentrum spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å utvikle Stavanger sentrum videre. Potensialet er stort, og det er oppløftende å se at omsetningen i varehandelen nå øker markant. Samtidig må det legges gode rammer for langsiktig vekst i sentrum. Forslaget til ny sentrumsplan som snart er ferdigbehandlet kan danne et godt grunnlag for den videre utviklingen. For Stavanger Sentrum AS blir det en viktig oppgave å bidra til at sentrumsplanen nå blir endelig vedtatt, og at den følges opp av alle parter slik at ambisjonene også blir en realitet, sier Kalsheim.

Jostein Kalsheim overtar etter Arild Tvedt som har hatt styrelederjobben de siste fire årene.