Isbane og aktiviteter ved Oljemuseet
En av aktivitetene vil være en kiosk der vi ønsker at inntektene skal gå til lag og foreninger. Ellers vil vi oppfordre alle is-idrettene til å benytte anledningen med å ha en arena midt i byen til å vise seg frem. Hvordan er opp til dere, vi er åpne for ideer. Vi har laget et skjema som vi ber dere om å fylle ut. I dette skjema er dere invitert til å gi tilbakemelding til oss om dere ønsker å være vertskap i kiosk og/eller delta i andre aktiviteter. Vi setter ingen absolutt frist - men det er første mann til mølla!

SKJEMA